Projekter

BalticMuppets

Wittrup Seafood A/S er partner i et nyt EU-projekt med fokus på udvikling af muslingeproduktion i Østersøområdet. BalticMUPPETS, som projektet hedder, er i sin kerne en investering i blå bioøkonomi, og har til formål at skabe økonomisk og miljømæssigt levedygtige virksomheder med en positiv samfundsøkonomisk effekt. Projektet går ud på at skabe en fuldstændig ny værdikæde baseret på små muslinger, som ikke kun vil muliggøre en ny cirkulær økonomi i Østersøregionen, men også støtte muslingeopdrættere i hele Europa med at udvikle, diversificere og skalere deres eksisterende virksomheder.

 Wittrup Seafood er central partner i udviklingen og demonstrationen af en dansk business case med undersænket muslingeopdræt, der ikke vil have visuelle effekter, og som ikke vil påvirkes af isdække. I Business casen etableres to forretningsmodeller: 1) Industriel produktion af muslinger på undersænkede muslingefarme med lave produktionsomkostninger, og med en eksport af små muslinger fra høst om efteråret til foderproduktion, og salg af store muslinger fra høst i forår/sommer til fødevare af høj kvalitet, og 2) salg og levering af muslingeproduktionsteknologi og knowhow til det nationale og internationale marked.