Projekter

Investering i innovativ proces for bedre udnyttelse af råvare

Wittrup Seafood har fået tilskud til projektet ”Investering i innovativ proces for bedre udnyttelse af råvare”.

Formålet med projektet er at sikre at kunderne får et ensartet produkt af bedste kvalitet og gøre virksomheden mere miljøvenlig ved at reducere den transportmæssige miljøbelastning.

Støtten ydes af : Den europæiske Union, Den Europæiske Hav- og fiskerifond, og Miljø og Fødevareministeriet.